Members

Donor Members

 1. Mr. Alok K Basu
 2. Dr. Anirban Basu
 3. Mr. Anurag Sahay
 4. Mr. Arijeet Majumdar
 5. Mr. Arnob Roy
 6. Mr. Arunangshu Chaudhury
 7. Mr. Asis Kanti Paul
 8. Mr. Aurijit Ganguli
 9. Mr. Aurobindo Sen
 10. Mr. B P Roy
 11. Mr. Bhaskar Chakravarty
 12. Mr. Bhaskar Karmakar
 13. Mrs. Debashree Basu
 14. Mr. Debasish Banerji
 15. Mr. Goutam Bhattacharya
 16. Mr. Kamal Chatterjee
 17. Mrs. Mohua Chinnappa
 18. Mrs. Mohua Mitra
 19. Mr. Parijat Biswas
 20. Mr. Partha Dutta
 21. Mr. Prasanta Kumar Chaudhuri
 22. Dr. Rabindra Nath Chaudhuri
 23. Mr. Rupendu Chakraborty
 24. Col. S K Dey
 25. Mr. Saikat Pande
 26. Mr. Sandeep Roy
 27. Mrs. Sanghamitra Ghosh
 28. Mr. Sanjay Ghosal
 29. Mrs. Sarmila Nanda
 30. Mr. Sattam Dasgupta
 31. Mr. Saumyadipta Sinha
 32. Mr. Shovan Roy
 33. Mr. Shyamal K Sen
 34. Mr. Souma Das
 35. Mr. Soumya Prakash Dhar
 36. Mr. Sudipto Das
 37. Mr. Sujit Chakravorty
 38. Mr. Suvashish Dasgupta
 39. Mr. Tanmoy Mukherjee

Regular Members

 1. Mr. Abheek Bose
 2. Mr. Abhijit Das(Jr)
 3. Mr. Abhijit Dutta
 4. Mr. Ajit Kumar Chakraborty
 5. Mr. Amit Banerji
 6. Mr. Amitava Bhattacharjee
 7. Mr. Anandaroop Bhattacharya
 8. Dr. Anish Sen Majumdar
 9. Mr. Anup Tarafdar
 10. Mr. Ardhendu Chakraborty
 11. Mr. Arijit Maitra
 12. Mrs. Asha Pandey
 13. Mr. Asim Kumar Roy
 14. Mr. Brajo Das
 15. Mr. Chanchal Dwari
 16. Mr. Chhandak Bhattacharyya
 17. Mr. Chiranjeeb Das
 18. Mrs. Debjani Bhattacharya
 19. Mrs. Deepali Dutta
 20. Mr. H D Sarkar
 21. Mr. Joy Gopal Das
 22. Mr. Judhajit Chakravarty
 23. Mrs. Kamna Bhattacharya
 24. Mr. Kaushik Gupta
 25. Mr. Keshab C Dutta
 26. Mr. Kunal Roy Chowdhary
 27. Ms. Madhuparna Chakraborty
 28. Mr. Manas Kumar Chatterjee
 29. Prof. N C Ghose
 30. Mr. Nabarun Biswas
 31. Mr. Nanak Ghosh
 32. Dr. Nivedita Roy
 33. Mr. Pradipta Laha
 34. Mr. Projjal Kumar Ghosh
 35. Mr. Raj Basu
 36. Mr. Ramesh Chandra
 37. Mr. Ranbir Sarkar
 38. Mr. Ranjan Banerji
 39. Mr. Ronojoy Roy
 40. Mr. Rudra Prasad Biswas
 41. Mrs. Rukmini Gupta Giridhar
 42. Mr. Saibal De
 43. Mr. Sandip Sengupta
 44. Mr. Sanjay Chatterjee
 45. Mr. Sanjiv Goenka
 46. Mr. Saurabh Mukherjee
 47. Mrs. Seema Choudhury
 48. Ms. Soumi Datta
 49. Mr. Soumyadip Mandal
 50. Mr. Subha Chowdhury
 51. Mr. Subrata Paul Choudhury
 52. Mr. Sudeepta Das
 53. Mr. Suman Dasgupta
 54. Lt. Col. Sumit Basu
 55. Mrs. Sunanda Choudhury
 56. Mr. Sunanda Das
 57. Mr. Swapan Ghosh
 58. Mr. Swaroop Ghosh
 59. Mr. Tushar Amit

Honorary Members

 1. Mr. Abhijit Dasgupta
 2. Mr. Debabratha Banerjee
 3. Mr. Dipankar Choudhury
 4. Mr. Surajit Thakur