Members 2008

Donor Members

 1. Mr. Abhijit Das
 2. Mr. Abhik Biswas
 3. Mr. Alok K Basu
 4. Mr. Amit Banerji
 5. Dr. Anirban Basu
 6. Mr. Arnob Roy
 7. Mr. Arunangshu Chaudhury
 8. Mr. Asim Kumar Roy
 9. Mr. Asis Kanti Paul
 10. Mr. Aurijit Ganguli
 11. Mr. Aurobindo Sen
 12. Mr. B P Roy
 13. Mr. Bhaskar Chakravarty
 14. Mr. Bhaskar Karmakar
 15. Mr. Diptendra N Basu
 16. Mr. Keshab C Dutta
 17. Mrs. Mohua Mitra
 18. Mr. Prasanta Kumar Chaudhuri
 19. Dr. Rabindra Nath Chaudhuri
 20. Mrs. Sanghamitra Ghosh
 21. Mr. Sanjay Ghosal
 22. Mrs. Sarmila Nanda
 23. Mr. Shovan Roy
 24. Mr. Shyamal K Sen
 25. Mr. Souma Das
 26. Mr. Soumya Prakash Dhar
 27. Mr. Sudipto Das
 28. Mr. Suvashish Dasgupta

Regular Members

 1. Mr. Abhijit Das
 2. Mr. Abhimanyu Poddar
 3. Mr. Aditya Basu
 4. Mr. Aditya Das
 5. Mr. Amitava Bhattacharjee
 6. Dr. Amitava Das
 7. Mr. Anandaroop Bhattacharya
 8. Mr. Anindya Mukherjee
 9. Mrs. Annesha Bharadwaj
 10. Mrs. Anuradha Adhikari
 11. Mr. Arijit Deb
 12. Mr. Arijit Maitra
 13. Mrs. Asha Pandey
 14. Mr. Avidip Choudhury
 15. Mr. Brajo Das
 16. Mr. Chandan Mukherjee
 17. Mr. Chandramouli Roy
 18. Mr. Chhandak Bhattacharyya
 19. Mr. Chiranjeeb Das
 20. Mr. D P Bardhan
 21. Mr. Debabratha Banerjee
 22. Mrs. Debashree Basu
 23. Mr. Debasis Basu Chowdhury
 24. Mr. Debasish Banerji
 25. Mrs. Debjani Bhattacharya
 26. Mrs. Deepali Dutta
 27. Mr. Devendra Nath Putatunda
 28. Mr. Joy Gopal Das
 29. Mr. Joydeep Bose
 30. Mr. Kamal Chatterjee
 31. . Mr. Kanishka Lahiri
 32. Mr. Kaushik Gupta
 33. Mr. Kunal Roy Chowdhary
 34. Mrs. Madhurima Ghose
 35. Mr. Mallinath Sengupta
 36. Mr. Manas Kumar Chatterjee
 37. Mr. Manish Mukherjee
 38. Mrs. Manjula Chatterjee
 39. Mr. N C Ghose
 40. Mr. Nanak Ghosh
 41. Mr. Nilanjan Chakraborti
 42. Mr. Nirmallya Mukherjee
 43. Mr. Nirupam Chatterjee
 44. Mr. Parijat Biswas
 45. Mr. Partha Dutta
 46. Dr. Partha Ray
 47. Mr. Partha Sanyal
 48. Mr. Pradip Paul
 49. Mr. Pradipta Laha
 50. Mr. Pranab Chakraborty
 51. Dr. Prasanta Kumar Mukherjee
 52. Ms. Priyanka Mallick
 53. Mr. Rajendra Kumar
 54. Mr. Ratnadeep Bhattacharjee
 55. Mrs. Rita Sujit Chakravorty
 56. Mr. Ronojoy Roy
 57. Mrs. Rukmini Gupta Giridhar
 58. Mr. Rupendu Chakraborty
 59. Col. S K Dey
 60. Mr. S K Nandy
 61. Mr. Sabyasachi Sen
 62. Mr. Sandeep Ray
 63. Mr. Sandeep Roy
 64. Mr. Sandip Sengupta
 65. Mr. Sanjib Das
 66. Mr. Sanjiv Goenka
 67. Mr. Santanu Ghose
 68. Mr. Saumyadipta Sinha
 69. Mr. Shekhar Saha
 70. Mrs. Sinchita Chakrabarti
 71. Mr. Snehajit Chatterjee
 72. Ms. Soumi Datta
 73. Mr. Soumyadip Mandal
 74. Mr. Soumyajit Sen
 75. Mr. Soumyo Ghosh
 76. Mr. Sraban Ghosh
 77. Mr. Subhamoy Dasgupta
 78. Mr. Subhashis Basak
 79. Mr. Subir Kumar Sen
 80. Mr. Subrata Ghosh
 81. Mr. Subrata Paul Choudhury
 82. Mr. Subroto Bagchi
 83. Ms. Sudeshna Basu
 84. Mr. Sudip Bhowmik
 85. Mr. Sudipta Lahiri
 86. Mr. Sukanto K Aich
 87. Mr. Susanta Mukherjee
 88. Mr. Swapan Dutta
 89. Mr. Swapan Ghosh
 90. Mr. Swaroop Ghosh
 91. Mr. Tushar Amit

Honorary Members

 1. Mr. Abhijit Dasgupta
 2. Mr. Anurag Sahay
 3. Mr. Subhendu Mukherjee
 4. Mr. Surajit Thakur